עו"ד רשלנות רפואית שהוא גם רופא


עו"ד רשלנות רפואית שהוא גם רופא

הוכחה של תביעת רשלנות רפואית היא אחת המשימות המורכבות ביותר בבית המשפט עבור עורך דין. ולכן, מלבד הידע המשפטי חשוב שעורך הדין יהיה גם בעל ידע מעמיק ברפואה, שכן חלק עיקרי מהתביעה מתנהל סביב עובדות המקרה, והעובדות, לפחות לפי החוק, אמורות להיות רשומות בתיק הרפואי של המטופל ועל פיהן גם נכתבות חוות דעת המומחים בתביעה.

תפקידו של המומחה הרפואי בתביעת רשלנות רפואית הוא לכתוב חוות דעת שתסביר לשופט בצורה מאוד ברורה וחד משמעית מה קרה בפועל במקרה הספציפי ומה היה צריך לקרות בהתאם לפרקטיקה המקובלת ולמה מדובר במקרה של רשלנות רפואית.

בתביעת רשלנות רפואית גם התובע מגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה מטעמו וגם הנתבעים מגישים חוות דעת מטעמם. הרופא שכותב את חוות הדעת, לא תמיד מתייחס לכל העובדות של המקרה, מנסה להתעלם מעובדות שלא נוחות לו, מעגל פינות כאלה ואחרות ולא מצטט את כל ספרי הלימוד ברפואה שבהם כתוב מה באמת צריך לעשות.

כאשר רופא מומחה מגיע להיחקר בבית המשפט על חוות דעתו, חשוב מאוד שעורך הדין של הצד השני, זה שחוקר אותו בחקירה נגדית, יתמצא בנושא הרפואי עליו הוא עומד לחקור את המומחה. עו"ד ד"ר דוד שרים, שהוא גם עורך דין וגם רופא, מכיר את ספרי הרפואה ויודע מהם הסטנדרטים הרפואיים הרלוונטיים למקרה, ולכן הרבה יותר קל לו להתעמת עם המומחה שהוא חוקר ולשקף לשופט מהם הפערים בין חוות הדעת השונות שהוגשו לבית המשפט ולהצביע על טעויות שעשה המומחה שהגיש חוות דעת מטעם הנתבעים כנגד הלקוח שלו.

חשוב לזכור, שרופא לומד במהלך לימודי הרפואה שלו גם איך לרשום רשומות רפואיות כמו שצריך וגם איך לקרוא אותן, ולכן, עורך דין שהוא גם רופא הוא יודע אילו נתונים צריכים להיות ברשומה של הלקוח שלו, אילו דברים חסרים בה והאם יש בה הסברים בדיעבד, דבר שמעלה חשד לכך שמישהו טיפל ברשומה הרפואית.

בבית המשפט נבחנים הסטנדרטים של הרופא הנתבע והאם הוא פעל בהתאם למקובל ובהתאם למה שכתוב בספרי הלימוד ברפואה. אם הרופא טוען שהוא עשה מה שכתוב בספרי הלימוד ברפואה, עורך דין שהוא גם רופא מסוגל להראות לשופט שספרי הלימוד ברפואה אמרו בדיוק ההיפך. זו היכולת של עורך דין שהוא גם רופא להפוך את חוות הדעת שהגישו הנתבעים ולזכות בתיק עבור הלקוח שלו.

דוגמה ליתרון שיש לעורך דין שהוא גם רופא ניתן לראות במקרה שבו במהלך חקירה של פסיכיאטרית שנתנה נכות זמנית נמוכה מאוד לתובעת וגם קבעה כי אין לה נכות צמיתה, הצליח עו"ד ד"ר דוד שרים להראות גם למומחית וגם לשופט למה מדובר בטעות בקביעת הנכות והצליח להעלות את אחוזי הנכות לתובעת, דבר שהגדיל את הפיצוי בתיק. בפסק הדין כתב כב' נשיא בית המשפט המחוזי (בדימוס) קיטאי: "עו"ד שרים ב"כ התובעת לא השלים עם קביעה זו, ביקש לזמן את נותנת חוות הדעת לחקירה נגדית, נעתרתי לבקשה זו (כמובן), ואכן החקירה הנגדית, הייתה אפקטיבית, ובסופו של יום, המסקנה מהחקירה היא שיש לייחס לתובעת 5% נכות צמיתה. אכן, זו הייתה חקירה נגדית מעולה, ובכל 29 השנים בהם אני מכהן כשופט, נתקלתי בחקירה נגדית מסוג זה, פעמים מועטות בלבד, אותם ניתן לספור על אצבעות יד אחת. ב"כ התובעת חקר בנחת, ברוח טובה, הלך צעד אחר צעד ולבסוף הצליח להציל מפיה של המומחית כי יש סיכוי של 50% שמחלתה תתפרץ…. אני אינני נוהג לתת ציונים לעורכי דין, לא מחמאות ולא הערות שאינן מחמאות, אני סבור שתפקידו של שופט הוא להכריע בסכסוכים, ללא מתן "ציונים", אך במקרה זה החלטתי כי באופן חריג ביותר, לנהוג אחרת…".