תקדימים

רע"א 3990/06 המוסד לביטוח לאומי נגד מסדר פטי ביני פראטללי ואח'

כל עוד לא התיישנה תביעתו של הניזוק שהוא קטין, במשך 25 שנים, לא מתיישנת תביעת השיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

ת"א 3754-10-07 ד"ר כהן-אדד ואח' נ' ד"ר וגנר ואח'

מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט אינו נהנה מחסינות מפני תביעה בנזיקין.

ת.א. 2537/08 עיזבון המנוח נזאל בראא ואח' נ' ד"ר קושניר ואח'

רופא בבית חולים ממשלתי שנתבע ברשלנות רפואית לא נהנה מחסינות של עובד ציבור.