רע"א 3990/06 המוסד לביטוח לאומי נגד מסדר פטי ביני פראטללי ואח'

רע"א 3990/06 המוסד לביטוח לאומי נגד מסדר פטי ביני פראטללי ואח'

המוסד לביטוח לאומי משלם גמלאות לכל אדם שנפגע [ועומד בתנאים מסוימים], כך גם לאנשים שנפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית. זכותו של המוסד לביטוח לאומי לחזור לאחראים לרשלנות ולדרוש מהם את מה ששילם לניזוק, וזאת בהתאם לסעיף 328(א) לחוק הביטוח הלאומי. כאשר המוסד לביטוח לאומי רוצה לממש את זכותו ולחזור לאנשים שגרמו את הנזק, הוא בעצם נכנס בנעליו של הניזוק ומגיש את תביעתו. תביעתו של המוסד לביטוח לאומי נקראת תביעת שיבוב [או "סוברוגציה" או "תחלוף"].
תביעה שהוגשה בשנת 1983 על ידי תובעים שתינוקם נפגע במהלך לידתו מרשלנות רפואית, הסתיימה בפשרה בה שילם בית החולים לתובעים פיצויים.
בשנת 2004 הגיש המוסד לביטוח לאומי תביעת שיבוב כנגד בית החולים וכנגד התובעים בתביעה הנזיקית. הנתבעים העלו טענת התיישנות, ולכן השאלה בערעור הייתה האם התביעה של המוסד לביטוח לאומי כפופה לדיני ההתיישנות כאילו הייתה זו תביעתו של הנפגע עצמו [התינוק נולד בשנת 1980, ולכן תקופת ההתיישנות של תביעתו היא עד שנת 2005]?
בית המשפט העליון קבע ש"אין מחלוקת על כך שזכותו של המוסד כלפי המשיבים היא זכות סוברוגציה. הסוברוגציה גודרת את זכותו של המוסד להשבה בהתאם לזכותו של הניזוק כלפי המזיק, והיא מעניקה למזיק את האפשרות להעלות כלפי המוסד טענות הגנה העומדות לו כלפי הניזוק. עם זאת, הסוברוגציה אינה מילת-קסם הפותרת כל קושי או הנותנת מענה לכל קושיה… שהרי לעולם נעליו של הניזוק אינן תפורות בדיוק לפי מידותיו של המוסד המבקש להיכנס בהן. לתחלוף יש חריגים, והזהות בין המוסד לבין הניזוק אינה מלאה. אולם הכלל שנקבע בפסיקה לגבי התיישנות הוא כי "הגנה דיונית העומדת למזיק כנגד הזכות, כגון התיישנות, תעמוד למזיק גם נגד המוסד לביטוח לאומי" עוד עולה מהפסיקה, כי התיישנות תביעתו של הניזוק מקימה, מכוח התחלוף, מחסום גם לתביעתו של המוסד. מכאן מתבקשת המסקנה כי גם צדו השני של המטבע נכון: כל עוד לא התיישנה תביעתו של הניזוק לא נסתם הגולל (מחמת התיישנות) גם על תביעת השיבוב של המוסד… והתוצאה היא שבמקרה זה טרם חלפה תקופת ההתיישנות להגשת תביעת השיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

לפסק הדין