תביעת רשלנות נגד רופא


תביעת רשלנות נגד רופא

תביעות רשלנות רפואית הן בדרך כלל תביעות בגין רשלנות מערכתית אשר מוגשות כנגד המוסד הרפואי בו נפגע המטופל ולא כנגד הרופא שטיפל בו באופן אישי.

אולם יש מקרים בהם כן מוגשת תביעה בגין רשלנות רפואית כנגד רופא ספציפי. כך למשל, כאשר מדובר ברופא שהוא רשלן סידרתי ושהרשלנות בעבודתו חוזרת על עצמה במספר רב של מקרים. או למשל, כאשר מדובר ברופא שעושה מעשה שהוא לא מוסרי כגון לשקר לחולה או לזייף מסמכים או להעלים מסמכים. במקרים האלו, הלקוח שמגיע לעורך הדין על מנת להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית, רוצה, בנוסף לפיצוי הכספי המגיע לו, שאותו רופא גם יאבד את רישיון הרופא שלו, בדרך כלל כדי שאותו רופא לא יוכל להזיק יותר לאנשים אחרים, ולפעמים גם כנקמה על מה שאירע לו.

התביעה הכספית האישית כנגד הרופא מוגשת כתביעת נזיקין רגילה בבית משפט כפי שמוגשת תביעה כנגד מוסד רפואי, אולם קיימים גם כלים נוספים מתחום המשפט אותם ניתן להפעיל כנגד אותו רופא. כך למשל, כאשר מדובר במקרים קיצוניים כמו מוות ברשלנות או במעשים לא מוסריים כמו זיוף רשומות רפואיות, ניתן להגיש תלונה במשטרה במסגרת ההליך הפלילי, ולבקש מהמשטרה לחקור את סיבת המוות או את זיוף המסמכים. בנוסף, קיים מסלול משמעתי המתנהל במשרד הבריאות, וניתן לפתוח בהליכים כנגד הרופא שנקראים קובלנה. הקובלנה מתבררת בפני טריבונל מקצועי במשרד הבריאות, ובסופה עלול להישלל הרישיון המקצועי של הרופא באופן זמני או לצמיתות, תלוי בכובד המעשה שלו.

חשוב לדעת להתאים כל מקרה למסלול המתאים לו, אולם ניתן גם להפעיל את שלושת המסלולים במקביל, כך שהרופא עלול למצוא את עצמו עומד בפני הליך אזרחי (תביעה כספית שמוגשת כנגדו בבית המשפט); בפני הליך פלילי (חקירה משטרתית והגשת כתב אישום על ידי המדינה לפי חוק העונשין); ובפני הליך משמעתי (קובלנה המתבררת במשרד הבריאות), והכל על מקרה אחד שאירע. כלומר, אותו רופא חשוף ל- 3 "עונשים" שונים – משרד הבריאות, שהוא זה שהעניק לרופא את הרישיון, יכול לפגוע ברישיון העבודה של הרופא ולקחת אותו ממנו באופן זמני או לצמיתות; המשטרה, אם היא בוחרת לפעול בעניין, יכולה, באמצעות פרקליטות המדינה להגיש כתב אישום ולהטיל עונשים פליליים בצורת קנס ו/או מאסר; ובתביעה האזרחית ישלם הרופא הרשלן פיצויים לנפגע.

חשוב לציין, כי גם אם המשטרה מחליטה שלא לפעול במקרה מסוים וגם אם משרד הבריאות מחליט שלא לשלול את רישיונו של הרופא בגן אותו מקרה, עדיין ניתן להגיש תביעה אזרחית, באופן אישי כנגד הרופא, ואף לזכות בה, שכן רף ההוכחה בכל הליך הוא שונה ובתביעה האזרחית הוא נמוך יותר (51%) לעומת התביעה הפלילית (כ- 98%).