רשלנות רפואית מהי?


רשלנות רפואית מהי?

קיים פער גדול בין החוויה והיחס שמקבל המטופל מהרופא וממערכת הבריאות לבין השאלה המשפטית: האם התקיימה רשלנות רפואית כלפי אותו מטופל.

על מנת להוכיח כי אכן התקיימה רשלנות רפואית, צריך המטופל שטוען כי נפגע, להוכיח, בבית המשפט, כי הרופא התרשל וחרג מהפרקטיקה הרפואית המקובלת ולא התנהג כ"רופא סביר" במהלך מתן הטיפול הרפואי למטופל, וכן כי כתוצאה מאותו טיפול רשלני נגרם לו נזק.

לצורך ההוכחה כי הנזק שנגרם למטופל נובע מטיפול שגוי ורשלני של המטפל, על עורך הדין המטפל בתיק לעבור על החומר הרפואי של המטופל בצורה יסודית ולהשוות בין ההתנהלות של הרופא/המערכת בפועל לבין הסטנדרטים של ספרי הרפואה. לאחר שעורך הדין מזהה כי הטיפול שקיבל אותו מטופל היה רשלני, הוא פונה למומחה רפואי בתחום המתאים לאותו מקרה, על מנת שהמומחה יכתוב חוות דעת שתסביר לבית המשפט אליו תוגש התביעה מהם הפערים בין מה שהתרחש בפועל לבין מה שהיה צריך להיות, כיצד המטפל התרשל בטיפול ומה הנזק שנגרם למטופל עקב אותה התרשלות. לציין, כי לפי החוק לא ניתן להגיש לבית המשפט תביעה ברשלנות רפואית ללא צירוף של חוות דעת מומחה התומכת בטענות הרשלנות של התובע.

חשוב לדעת, כי יחס רפואי טוב למטופל הוא חלק מהמקצוענות של הרופא. אם הרופא לא ייתן יחס טוב למטופל, יקשיב לו ויהיה סבלני אליו, הוא לא באמת יתקשר עם המטופל ולא יקבל ממנו את כל המידע לו הוא זקוק לו על מנת לתת טיפול בסטנדרט הראוי. ולא מדובר בסתם אמירה, מאחר שגם לפי החוק "מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש" (סעיף 5 לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996). אולם צריך להבין, כי אם לא נגרם נזק, למרות היחס השלילי שקיבל המטופל, לא ניתן יהיה להגיש תביעה.

אם כך, מתי ניתן וכדאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית? – אם למטופל נגרם נזק משמעותי, שהוא בלתי צפוי, ואף אחד לא הסביר לאותו מטופל, לפני הטיפול, כי קיימת האפשרות שייגרם לו נזק מסוג זה, מומלץ לפנות לעורך דין שהוא מומחה בתחום על מנת להתייעץ איתו ולבדוק את האפשרות של הגשת תביעה ברשלנות רפואית.